28 juni 2018

ASF-konferens med mässa, 13 september

Boka in redan nu!

Inbjudan till ASF-konferens med mässa, 13 september
I Dalarna har vi brist på arbetskraft inom många branscher samtidigt som det finns en outnyttjad kompetens hos människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. I länet fyller de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) en stor roll för att möta behoven hos individer och grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Du är varmt välkommen att delta på denna mässa och konferens där vi lyfter aktuella frågor om kompetensförsörjning, social hållbarhet, samhällsnyttiga samarbeten, med mera.

Tid: torsdagen den 13 september 2018, kl 09.00 – 15.00
Plats: Hotell Galaxen, Borlänge
Kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch.

Dela