28 september 2018

Vi vill utveckla de kulturella & kreativa näringarna tillsammans med er – workshop 24 okt!

De kulturella kreativa näringarna (KKN) är viktiga för Dalarna och de tillhör de snabbast växande branscherna både i Sverige och globalt. Dalarna behöver kraftsamla och samordna stödjande funktioner för verksamma inom sektorn, därför bjuder vi in till denna träff!

Vi som står bakom inbjudan arbetar redan nu för att på olika sätt stödja KKN sektorn och nu vill vi skruva upp det arbetet genom att tillsammans med er diskutera framtiden för KKN och vilka behov ni som vi genom samverkan och samarbete skulle kunna tillgodose på regionalt- och lokalt plan. Vi vill höra era erfarenheter av att verka inom KKN; det finns idag flera goda exempel i Dalarna som kan lyftas, bland annat får vi höra Tjugosomskapar från Siljansnäs berätta om sin verksamhet. Vår tanke är att i första hand ha fokus på affärsmässighet och stödja utvecklingen ur ett näringslivsperspektiv, inventera, se vilka insatser och behov som finns hos er.

För vem?

För dig som är verksam inom KKN – samlingsbegreppet för kulturella och kreativa näringar, kort sagt alla som arbetar med kultur och upplevelser och driver företag, kooperativ, förening, eller nätverk och samverkansgrupper.

Tid: Onsdag den 24 oktober kl 16.00 – 18.30

Plats: Mellanrummet i biblioteket Sveatorget 5, Borlänge (Den som kommer före kl 16 får gärna besöka Borlänges fina konsthall BoMo, som ligger vägg i vägg med biblioteket)

Under em/kvällen serveras en fika, meddela allergier el liknande vid anmälan.

Anmälan skickas till dalarna@coompanion.se senast den 17 oktober.

Sprid gärna den här inbjudan!

Varmt välkomna!

Dela