19 november 2018

Köp julklapp från We Effect under vecka 47

Köp julklapp från We Effect och bidra till en bättre värld! I samarbete med Coompanion kan du bidra med utbildning till världens fattigaste människor som gör stor skillnad. We Effect jobbar med hjälp till självhjälp det betyder långsiktigt biståndsarbete på plats. (erbjudandet gäller under vecka 47)

• Biståndsorganisation som startade 1958 av Coop/Kf och den kooperativa rörelsen

• Arbetar i 25 länder och 4 världsdelar

• Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i det långsiktiga biståndsarbetet

• Fokus på: kooperativ – arbeta tillsammans – och kvinnor. Det ger störst effekt och resultat.

Hitta gåvan här

Dela