4 februari 2019

Starka tillsammans – ett nätverk som ger vingar

Det var för några år sedan idén kläcktes. En idé som gick ut på att samla kreativa, kvinnliga företagare från Siljansnäs i ett branschöverskridande nätverk, med visionen om att kunna få både företagandet och det lokala samhället att lyfta – samtidigt.
– Utveckling är som starkast när den kommer underifrån, säger konsthantverkaren Silva Thorsdotter, när människor förenas och vill göra skillnad, tillsammans.

Lägg namnet TjugoSomSkapar på minnet! På kort tid har nätverket byggt ett koncept som fått stort genomslag lokalt, men även rönt intresse på andra sidan jordklotet, i Japan.
Kirsi Frimanson var en av de tidiga eldsjälarna, till vardags verksam inom bland annat konstvävnad och sömnad i det egna företaget Saori Sakura. Idag driver hon sin verksamhet i det som tidigare var församlingshem i Siljansnäs, granne med kyrkan. Hon minns tillbaka till 2016, året då den ekonomiska föreningen bildades. Tanken formulerades så här: vad skulle hända om vi kvinnliga företagare tar hjälp av varandra på ett bättre sätt, och får alla skapande krafter att samverka, oavsett vilken bransch vi tillhör?
Utgångspunkten var att det fanns många duktiga skapande aktörer i närområdet, men där alla hade fullt upp med sina egna verksamheter. Därtill ansågs Siljansnäs ha det lite svårt, eftersom de ligger lite i utkanten, bortom de större besöks- och turistströmmarna.
– Vi identifierade totalt 42 kvinnliga företagare i våra sexton närliggande byar och bjöd in dem till ett pop-up galleri under hösten 2016, säger Kirsi stolt. 24 av företagen valde att vara med. Det blev startskottet för ett samarbete som skapat många värden, och redan satt Siljansnäs på kartan.

Kirsi menar att småföretagande inte bara handlar om att överleva, det kan lätt bli att man tänker så. TjugoSomSkapar har istället höjt ribban.
– Man måste kunna leva också, och utvecklas. Tack vare vårt samarbete har vi fått in kunskap och ett nätverkande som har flyttat gränser. Vi är en del av ett större sammanhang nu, och det är underbart att se vilken vilja, kraft och energi som flödar.

Initialt blev det viktigt att hitta en företagsform som passade för projektet.
– Vi bjöd in Coompanion i början av 2017, för att få svar på alla frågor och formalisera oss. Vi fick ett jättebra stöd och fann en konkret väg att gå, säger Silva.
– Det är viktigt att känna sig trygg i det ekonomiska, fyller Kirsi i, med stadgar och annat som hör företagandet till. Coompanion gav oss allt det vi behövde för att komma vidare. Och att driva TjugoSomSkapar som en ekonomisk förening blev en självklarhet för oss. Formellt bildades föreningen vid halvårsskiftet 2017.

I TjugoSomSkapar ingår idag ett 20-tal mindre företag, med en total omsättning på cirka 35 miljoner kronor. Hälften av företagarna är inflyttade till Siljansnäs genom åren.
– Vi har även sökt och fått pengar för kompetensutveckling från Länsstyrelsen, efter Coompanions inrådan, berättar Silva. Dessutom har vi beviljats medel från Leksands Sparbank för affärsutveckling. Med all återkommande fortbildning har vi kunnat bygga på våra kunskaper och bli tryggare i vår resa framåt.

Hävstång för utveckling

Föreningen har varit synnerligen aktiv på kort tid, där de testat företagande över gränserna, med gemensamma paket, prova-på aktiviteter, samt att man skapat nya, spännande evenemang. De pratar unisont om hur högt i tak det är, att alla är lösningsorienterade och ser möjligheter.
– “Art&Craft Village ™ Siljansnäs” är ett koncept för att locka turister till Siljansnäs och Leksand genom en kreativ helg, en helhetsupplevelse för kropp och själ. Under en helg under hösten 2018 arrangerade vi en paketresa där besökarna fick prova på olika hantverk, mat och avkoppling i Siljansnäs. Det blev väldigt lyckat och vi kommer att utveckla det här ytterligare till våren och sommaren 2019. Vi ser stora möjligheter i det evenemanget, här finns redan traditionerna och en flora av kreativa mötesplatser, hantverkare, ateljéer, vävstugor. Vi paketerar och tillgängliggör allt det goda som redan finns. Under hösten deltog vi även på en dag med fokus på kulturella och kreativa näringar, arrangerad av Landstinget Dalarna. Vi medverkade som ett konkret exempel på vad bra samarbete och nätverkande kan leda till.

Fotografen och kommunikatören Linda Axelsson är precis som Silva och Kirsi inflyttad till Siljansnäs, för livskvaliténs skull. Hon kom in med mycket erfarenheter efter att ha jobbat och levt på många olika platser i världen.
– TjugoSomSkapar har haft en väldigt positiv inverkan på mitt företagande, säger Linda. Jag hade inga nätverk när jag kom hit 2014, det här har hjälpt mig på många sätt. Och det känns så bra att vara en del av ett större sammanhang, där vi bidrar till utveckling för individer, företag och samhälle.

– Jag upplever att det finns ett helt annat fokus nu, säger Silva, som annars driver verksamheten Krukan på Mon. Det här är det bästa som hänt det kvinnliga företagandet i Siljansnäs sedan jag flyttade hit 1983. Tidigare har det känts lite som att vi legat lite sidan av. Nu är det plötsligt som en blomma som slår ut i sin fulla prakt. Vi är individer i en helhet, som hittar fantastiska lösningar, genom att samarbeta.

Flyttar gränser

Men det stannar inte där, det finns en spännande utveckling internationellt också.
– Leksands kommun har ett vänskapsband med Japan och vänorten Tobetsu, säger Kirsi.
Via den japanska ambassaden fick vi veta att det skulle komma ett filmteam till Sverige för att spela in ett reseprogram. Och tack vare Linda här så hände det grejer.
– Jag satte ihop en reklamfilm om lite vad Siljansnäs och TjugoSomSkapar har att erbjuda och de nappade på att komma hit och spela in. Programmen sändes i höstas i japansk TV, med cirka nio miljoner tittare.
– De valde faktiskt att komma till Siljansnäs istället för att åka till Carl Larsson-gården, säger Kirsi glatt.
– Jag är övertygad om att vi nu får japanska besökare till vår bygd, säger Linda. Det är inne att göra saker utanför Stockholm. Klart är att de första organiserade turistgrupperna från Japan kommer hit till Siljansnäs i sommar. Då ska vi öppna upp vår fantastiska värld, och ge dem upplevelser inom natur, mat, kultur, hantverk, precis sånt som TjugoSomSkapar är verksamma inom.

JOHAN PELLAS

Dela