18 februari 2019

Projekt startar arbetskooperativ för utlandsfödda kvinnor

Nu startar vi upp projektet Trappa upp nationellt i fem av Coompanions regioner (Dalarna, Jönköping, Blekinge, Västerbotten och Fyrbodal). Maria Ines Ribeiro de San Juan kommer att leda projektet i Dalarna.

Under projektet kommer ett arbetskooperativ för utlandsfödda kvinnor att startas. Syftet är att öka sysselsättning och företagande hos målgruppen.

Läs mer om projektet

Dela