11 december 2019

Konferens för hållbart Dalarna, 22 januari

Näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi behöver samverka för att tillsammans hitta lösningar och utveckla ett än mer hållbart Dalarna.

Likt andra län i vårt avlånga land står Dalarna inför en rad samhällsutmaningar som t.ex. klimatförändringar, integration och segregation, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning och ökad psykisk ohälsa m.m. Komplexa utmaningar som negativt påverkar alla delar av vårt samhälle. Här behöver näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi samverka för att tillsammans hitta lösningar och utveckla ett än mer hållbart Dalarna. En väg är genom ökat socialt entreprenörskap och social innovation där aktörer från alla samhällssektorer samverkar och samarbetar på olika sätt.

Du är varmt välkommen till en gränsöverskridande mötesplats där människor med olika kompetenser, intressen och erfarenheter kan träffas, samla kraft, mobilisera och skapa nya samarbeten och ökad samhällsnytta. Dagen kommer att innehålla paneldiskussioner, föreläsningar, goda exempel, workshops och tid för nätverkande.

Tid: Onsdag 22 januari kl. 9-16

Plats: Falu Gruva Konferens, Gruvplatsen 1, Falun

Kontaktperson: Mikael Källman, tel: 076 – 111 44 38

Inbjudan (pdf)

Anmäl dig här

Dela