5 maj 2020

Starta socialt företag – Grundutbildning

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av eller funderar på att starta ett socialt företag. Du får lära dig mer om socialt företagande samtidigt som du utarbetar en affärsplan utifrån din egen affärsidé. Under en termin studerar du kvartsfart på distans. Kursen innehåller 3 obligatoriska 2-dagarsträffar som är förlagda på Fornby folkhögskola i Borlänge, fredag till lördag. Möjlighet till boende på internat finns mot en kostnad detsamma gäller för kost.

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningen ska ge ökad kunskap och trygghet kring grundläggande och konkreta frågor om socialt företagande, sammanhanget i samhället och förhållandet till offentlig sektor. Målet är att utbildningen ska leda till att nya och hållbara sociala företag startas i länet. Deltagarna får arbeta utifrån sin egen affärsidé. Att utforma affärsplanen löper som en röd tråd genom utbildningen. Under utbildningen varvas inspirerande föreläsningar med eget arbete, praktiska fall i samarbete med befintliga verksamheter och grupparbeten. Mellan träffarna sker handledning och seminarier med ansvariga lärare via bokade webbmöten enskilt och/eller i studiegrupper.

Fakta om kursen

Kurstyp: Uppdragsutbildning

Studietakt: 25 %

Längd: 1 termin

Kostnader:

Kursavgift 150kr. Deltagaren betalar för ev. materialkostnader. Kost 1200kr (lunch och fika). Logi 440kr/ natt (inkl middag och frukost).

Kurstid: 21 augusti – 18 december 2020.

Antagningsvillkor: Intresse eller nyfikenhet för socialt företagande.

Ladda ned PDF om utbildningen

 

Kontakt

Fornby folkhögskola

Marie Gudmundsson, 070-385 92 98, marie.gudmundsson@regiondalarna.se

Läs mer

Dela