Arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är en utmaning att många inte får använda det de kan och vill på arbetsmarknaden.

Det kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möjlighet att dela arbetsbördan.

Coompanion har hjälpt flertalet av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten trygg och skapar företag som gör skillnad.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Gör affärer med arbetsintegrerande sociala företag!

När du gör affärer och samverkar med ASF bidrar du till att vi tillsammans i Dalarna skapar en arbetsmarknad för alla.

Läs mer om ASF i Dalarna

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.