Fibernät på landsbygden

Coompanion erbjuder rådgivning och utbildning i juridiska och ekonomiska frågor med koppling till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi kan vara ert processtöd från mobilisering till driftsättning av bredbandet i ert område.

Coompanion skräddarsyr ett upplägg för den lokala situationen i er bygd och bidrar med våra nätverk och erfarenheter för att öppna nya dörrar just för er.

För mer information läs gärna “Handbok för fibernätsföreningar

Kontakta oss – vi kan bredbandsprocessen!

Mer information finns på:
www.lansstyrelsen.se om ekonomiskt stöd och information
www.pts.se Post och Telestyrelsen arbetar för bredband för alla
www.jordbruksverket.se  om ekonomiskt stöd och information
www.slu.se Sveriges Lantbruksuniversitet om landsbygdsutveckling
www.ec.europa.eu om prioriteringar inom EU

Ta även kontakt med respektive kommun för mer info om eventuell samarbete.