Finansiering – innovationscheck & Microfonden

En del av vår rådgivning handlar om finansieringsmöjligheter och alternativa lösningar. Kolla gärna igenom nedanstående möjligheter i samband med en eventuell rådgivning.


Innovationscheckar – värd 100 000 krinnovationscheck_stilla

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?
Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.
Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Läs mer och ansök här!


Mikrofonden – hjälp med finansiering

Nu kan Coompanion Dalarna förmedla rådgivning för Mikrofonden.

Mikrofonderna erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling.

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Mikrofonden förmedlar kapital vid start och utveckling.

Mikrofonden kan ge garantier för

Vi kan placera kapital i

Läs mer på Mikrofonden.se

Exempel Produktblad Mikrofonden Väst

Kontakt: Bengt Sundgren telefon 070-5611705, e-post: bengt.sundgren@coompanion.se

För vem?

Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund, lokala utvecklingsgrupper m. fl. inom den sociala ekonomin.