Finansiering – innovationscheck & Microfonden

En del av vår rådgivning handlar om finansieringsmöjligheter och alternativa lösningar. Kolla gärna igenom nedanstående möjligheter i samband med en eventuell rådgivning.

Innovationscheckar – värd 100 000 krinnovationscheck_stilla

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?
Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.
Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR!

Mikrofonden – hjälp med finansiering

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar
arbetstillfällen och bidrar till utveckling av samhällsnyttiga lösningar
samt nya sociala innovationer. Mikrofonden hjälper till med finansiering
vid start och utveckling av verksamheter inom den sociala ekonomin.
Mikrofonden kan förmedla kapital och kompetens till verksamheter inom
den sociala ekonomin. Fonden finansieras av offentliga, privata och
sociala ekonomins organisationer.

För vem?

Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund, lokala utvecklingsgrupper m. fl. inom den sociala ekonomin.