22 november 2017

Hur bygger vi ett hållbart näringsliv med kooperativa förtecken?

Föreläsning om kooperation som samtid och framtid. Det vill säga, kooperation har i alla tider mött olika behov. Vilka behov ser vi idag där det finns stort behov av kooperativ organisering? Hur bygger vi ett hållbart näringsliv med kooperativa förtecken? Kom och lyssna till Gordon Hahn, Coompanion Sveriges ordförande och grundare till SERUS.
Tid: kl 12-13
Lokal: Näringslivets Hus
Plats: Falun

Läs mer här

Anmälan görs till: dalarna@coompanion.se senast måndag 20 november

Välkomna!

Dela