19 april 2018

KONFERENS: Landsbygdsutveckling & lokalekonomisk analys

Engagerade människor i Gävleborg och Dalarna jobbar nu tillsammans med kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna med att utveckla sina bygder genom att göra LEA – lokalekonomiska analyser. Projekt LEAXW-Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg hälsar dig välkommen till en eftermiddag som handlar om landsbygdsutveckling!

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av landsbygdsutvecklingsfrågor, antingen arbetar du med landsbygdsutveckling i förening, kommun, eller annan organisation, alternativt är politiker eller privatperson.

Tid: Torsdag 19 april kl 14:30-18:30, därefter middag.

Plats: Forsa Folkhögskola utanför Hudiksvall

Anmäl dig via länk 

Kostnad: Konferensen inklusive middag är kostnadsfri. Om du anmält dig och sedan inte dyker upp (utan att meddela oss) fakturerar vi dig 300 kr.

Information:

Maria Stenis, projektledare, Coompanion Dalarna

e-post: maria.stenis@coompanion.se

telefon: 070 – 355 57 11

Dela