27 april 2018

KONFERENS: TransferToCoops – om generationsskiften och alternativ till företagsnedläggningar

Sverige står inför en enorm utmaning i generationsskifte. I mer än halva landet är cirka 70 % av Sveriges företagare äldre än 50 år, och 35 % har redan passerat pensionsåldern. Var femte företagsledare i Dalarna är 65+, visar Företagarnas nya rapport ”Ägar-och generationsskifte i svenska företag-överlåtelse eller avslut?” som kartlagt åldern på 278 000 företagare i svenska aktiebolag. Konsekvensen blir att vi pensionerar lönsamma företag tillsammans med ägarna.

I Dalarna pågår insatser och projekt för att finna lösningar på generations- och ägarskiften och bl a så har ett projekt – Ägarskiftescentrum genomförts under flera år, som idag drivs vidare av Almi Gävle Dalarna. Vilka erfarenheter och utmaningar har man observerat i detta projekt?

Men lösningarna och affärsmodellerna kan se olika ut. Medarbetarägande är ett perspektiv som mer eller mindre saknas i den svenska debatten. Ser vi oss omkring i vår omvärld saknas dock inte exempel och förebilder. Coompanion vill här lyfta fram alternativa modeller som innebär att personalen tar över företaget från den tidigare ägaren. Idag ser vi dessa alternativa affärsmodeller utvecklas och bli framgångsrika i land efter land. Modeller som Employee ownership (GB), TransfertoCOOPS (FR) och ESOPS liksom UnionCOOP i USA är några sådana exempel. Gemensam nämnare är ”demokratiskt medarbetarägande”.

Varför skulle vi inte i Sverige kunna erbjuda de anställda förutsättningar att rädda jobben och därmed också bygden – genom att de själva tar över företaget? Kan vi i Sverige erbjuda anställda rimliga förutsättningar att köpa företaget, rädda jobben och därmed också hela bygder? Hur kan vi utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller, testade i omvärlden, förhindra att företag pensioneras när ägaren gör det? Projekt Ägarskiftescentrum, Almi Gävle Dala – Vilka erfarenheter och lärande har man skaffat sig och hur kan det samspela med initiativ för att sprida modeller för medarbetarägande.

Tid: Fredagen den 27 april kl 9.00 – 12.30

Plats: Dalarna Sceince Park, Forskargatan 3, Borlänge

Information:

Bengt Sundgren, t f verksamhetsledare

Coompanion Dalarna

bengt.sundgren@coompanion.se

070 – 561 17 05

Anmäl dig senast 20 april via länk 

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Om du anmält dig och sedan inte dyker upp (utan att meddela oss) fakturerar vi dig 300 kr.

Ladda hem program

Dela