KONFERENS/WORKSHOP: Social innovation

“Hur kan vi tillsammans skapa en arena för social innovation i Dalarna?”

Konferens och workshop tillsammans med Anders Bro, Partnerskapet för Sociala Innovationer i Örebro län.

Dalarna, som övriga län i vårt avlånga land, står inför en rad samhällsutmaningar som t.ex. klimatförändringar, integration och segregation, en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, ökade skillnader i hälsa och arbetslöshet kontra arbetskraftsbrist m.m. För att möta dessa utmaningar krävs nya idéer, metoder och samarbeten där en del av lösningen kan vara social innovation.

En snabb omvärldsspaning visar att aktörer i olika samhällssektorer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt nu tar ett gemensamt samhällsansvar för att tillsammans möta rådande utmaningar. En sådan här arena där olika aktörer sedan flera år ”innoverar” tillsammans är Partnerskapet för Sociala Innovationer i Örebro län.

Syftet med Partnerskapet för sociala innovationer är att stötta idéer som kan utvecklas till sociala innovationer. Ett givande och intressant arbete som på många sätt och på många plan har bidragit till ökad hållbar utveckling i Örebro län.

Du är varmt välkommen att delta i denna konferens/ workshop där Anders låter oss ta del av goda exempel och erfarenheter från Örebro län tillsammans med en dialog om något liknande kan vara intressant för oss i Dalarna och hur vi i så fall kan gå tillväga.

Agenda:

 • Gemensam plattform: Vad är Social innovation och vilka samhällsutmaningar står vi inför i Dalarna?
  Hur ser det ut i vår omvärld?
 • Hur kan vi tillsammans möta dessa samhällsutmaningar?
 • Vad är Partnerskapet för Sociala Innovationer i Örebro län?
  Hur arbetar man och vilka resultat når man tillsammans?
 • Vilka möjligheter ser vi i Dalarna utifrån detta goda exempel?
  Vilka erfarenheter och lärdomar från Örebro kan vi dra nytta av
  för att utveckla något tillsammans?

Målgrupp:

Aktörer i Dalarna inom:

 • Näringsliv
 • Offentliga aktörer
 • Akademin/ Högskolan Dalarna
 • Civilsamhället

Tid: Måndagen den 19 mars 2018, kl 13.00 – 16.30

Plats: Region Dalarnas kansli, Myntgatan 2, Falun

Anmälan och information: 

Mikael Källman, Projektledare Utveckling av ASF i Dalarna

Region Dalarna

mikael.kallman@regiondalarna.se

023-77 70 79

Sista anmälningsdag är 14 mars.

Länk till inbjudan (pdf)

Välkommen!