Lokal utveckling

En lokal utvecklingsplan är en handlingsplan som samlar bygdens gemensamma visioner och mål, samt beskriver vad (mål) som ska uppnås, vem som gör vad och när det ska vara klart.

Vanligen är en lokal utvecklingsplan uppdelad i tre delar. Den första delen visar bygdens historia, den andra beskriver nuläget och den tredje lyfter fram tänkbara framtidsmöjligheter. Planen beskriver ortens demografiska utveckling, offentlig och kommersiell service, möjligheter till boende, föreningsliv och näringsliv.

Man kan med fördel använda verktyget Lokal Ekonomisk Analys LEA som bygger på av Statistiska centralbyrån insamlad statistik. Allt för att visa på vilka behov som finns samt möjligheter till utveckling.

Låter det intressant?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Vänlig vård på livets höst

Läs om personalkooperativet som fyllt 25 år