Mallar

Dokument för mer information och nedladdning:
Mall Stadgar ekonomisk förening (ej redigeringsbar)
Mall Stadgar för ideell förening (ej redigeringsbar)
Protokoll fört vid konstituerande föreningsstamma mall från Bolagsverket
Affärsplan (Coompanion för utskrift)
Kompanjonsavtal (mall)
Affärsmodellcanvasen (mall)
Mall för styrelsemöte
Mall för föreningsstämma
UF-företag till ekonmisk förening

Mer information för start av företag hittar du på:
www.verksamt.se “starta eget” – sida gemensamt för Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket
www.verksamt.se/dalarna  “starta eget” sida för er i Dalarna
www.bolagsverket.se
www.skatteverket.se
www.tillvaxtverket.se
www.almi.se/Kunskapsbank flertal mallar och dokument för nerladdning
www.riksdagen.se den svenska författningsrätten
www.notisum.se Lagen om ekonomisk förening mm