Vi gör företagare av fler

Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen. Och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Genom de projekt vi driver kommer samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En affärsmodell är arbetsintegrerande socialt företagande.

Kontakta oss gärna!

Våra aktuella projekt

Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt.

Läs mer

Hållbara ASF i Dalarna

Projektet ska bidra till att öka affärsmässigheten och överlevnadsförmågan för länets arbetsintegrerande sociala företag.

Läs mer

15 exempel på drivkrafter som håller Dalarnas landsbygder levande

Kommersiell service som handel och paketleveranser är avgörande för att ett samhälle ska vara attraktivt att bo och verka i. Så vad händer när bensinmacken och närlivsbutiken hotas av nedläggning? Dör bygden? Nej, så behöver det inte bli.

Länsstyrelsen i Dalarna har samlat 15 exempel från Dalarna där man med hjälp av stödmedel och engagemang hittat nya möjligheter för den kommersiella servicen att utvecklas.

Läs mer