Våra projekt

Projekt LEAXW – Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Projektansökan LEAXW avser att genomföra 10-12 Lokalekonomiska analyser, LEA, och stödja utvecklingen av serviceplaner, handlingsplaner, projekt och nya verksamheter för ökad service och tillväxt på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. Kopplat till lokalekonomiska analysen kommer en kartläggning av befintlig kommersiell service att genomföras.

En lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknads- undersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet av den lokalekonomiska analysen kan med fördel ligga till grund för upprättande av lokala handlingsplaner. Genom att göra en LEA så har man faktabaserad analys som ger en objektiv bild av läget och grund för riktningen och insatser för den framtida utvecklingen av bygden. Målgruppen för en LEA är ortsbor, familjer som vill flytta till bygden, företagare, kommunala organ, politiker, ideella föreningar, hela lokalsamhället.

Projektet pågår 2017-2019 och sker i samverkan mellan Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg. Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet, medfinansiärer är Länsstyrelsen Dalarna, Region Gävleborg samt de kommuner som genomför LEA-processer.

Nyhetsbrev från projektet
Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Dalarnas län


Konferens om landsbygdsutveckling och lokalekonomisk analys, torsdag 19 april

Projekt LEAXW-Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg hälsar dig välkommen till en eftermiddag som handlar om landsbygdsutveckling! Här finns inbjudan

 

Broschyrer, lokalekonomiska analyser i Dalarna

Horndal

Orebygden

Stjärnsund

 

Vill du veta mer om projektet?

Ta kontakt med vår projektledare Maria Stenis maria.stenis@coompanion.se

 


Hållbara ASF i Dalarna

Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Det ska göras inom ett nationellt program under 2016 – 2018 på uppdrag av regeringen. Arbetsförmedlingen är en viktig samrådspartner.

På regional nivå har Region Dalarna i samverkan med Coompanion Dalarna, Samarkand2015 och Kompetensbyrån tagit fram en handlingsplan för ASF i Dalarna. Under våren 2017 har projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna” startat, som ska bidra till att öka affärsmässigheten och överlevnadsförmågan för länets arbetsintegrerande sociala företag.

I Dalarna finns ett stort behov av sociala företag som kan möta behoven hos individer och grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Omkring 9 000 personer i Dalarna söker arbete, samtidigt som det råder brist på arbetskraft och vi står inför ett utmanande generationsskifte på arbetsmarknaden. Satsningar på sociala företag är ett led i att bredda arbetsmarknaden för fler människor. De ska leda till betydelsefulla arbetstillfällen, skapa vägar till arbete och inkluderar både sociala hänsyn och hållbarhetsmål.

Seminarium för dig och din organisation

Genom projektet erbjuder vi nu dig och din organisation ett seminarium (1-2 timmar utifrån ert behov och möjlighet) på temat ”Hur kan de sociala företagen bidra till att fler kommer i arbete i Dalarna?”. Läs mer här

Läs mer om projektet på regiondalarna.se

Kontaktperson: Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna

tfn 070-561 17 05