Våra tjänster

Företagssamverkan – affärsutveckling tillsammans!

Utveckla ditt företag tillsammans med andra!
Vi bidrar med erfarenhet och inspiration och leder er grupp från idé till framgångsrik samverkan.
Läs mer här om vad vi kan erbjuda dig som företagare!

Arbetsintegrerat socialt företagande

Coompanion är företagsutvecklare för sociala företag. 
Läs mer här om vad vi kan erbjuda dig.
Folder om Arbetsintegrerat socialt företagande i Dalarna finns här.

Vill din organisation samverka med oss?

När du gör affärer och samverkar med oss bidrar du till att vi tillsammans i Dalarna skapar en arbetsmarknad för alla. Läs mer i denna pdf

Lokalutveckling – gör din bygd attraktiv!

Gör din bygd attraktiv och levande, samla bygdens visioner och mål. Ta fram en utvecklingsplan!
Vi erbjuder er processledning. Läs mer om att ta fram en lokal utvecklingsplan här.

Ägarskifte genom medarbetarövertagande

Att låta anställda ta över när en ägare vill lämna kan rädda företaget och jobben. Ta kontakt med oss på Coompanion om du vill veta mer hur du gör! Ofta tar någon i familjen över när en ägare vill lämna företaget. Ägarskiftet kan också ske genom försäljning. Men många företag läggs istället ned när till exempel ägaren går i pension. Varför inte fundera på om de anställda ska ta över? Då behöver inte företaget pensioneras när ägaren gör det.

Om medarbetarna – eller en majoritet av dessa – tar över företaget skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag.

Övertagandet kan ske på olika sätt, till exempel:

I andra delar av Europa är medarbetarägande vanligt. Coompanion arbetar för att ta fram en svensk modell inspirerat av dessa erfarenheter. Den ska göra det lättare för anställda och ägare att i ”skarpt läge” agera och hantera frågor som till exempel kompetensutveckling och finansiering.

Redan idag kan du dock ta hjälp av Coompanions mångåriga erfarenhet av kooperativ och medarbetarägande om du har funderingar kring medarbetarövertagande.

Så här kan du gå vidare!

Börja prata med dina anställda eller dina arbetskamrater. En början kan vara att se filmen här nedan.

Boka rådgivning här

Mer att läsa om medarbetarföretagande finns även här!

Startsida